Tortosa, middeleeuwse pracht

Het stadje Tortosa, in de provincie Tarragona, heeft een lange geschiedenis. Het bestond al voor 714, want in dat jaar werd het door de Moren op de Visigoten veroverd. Het statige 59 meter hoge kasteel, 'Castillo de la Zuda', dat er overheen uitkijkt, met een islamitische begraafplaats bij de ingang, doet daaraan herinneren. Verder zijn er nog een aantal interessante monumenten te vinden, en slechts op een paar kilometer afstand liggen de 'Costa Dorada' en het Nationale Park Delta del Ebro.

Een korte geschiedenis
Na de  verovering door Moslims zou in 804, 808 en 809 de latere koning van Aquitanië en latere koning van de Franken Lodewijk de Vrome met de graaf van Barcelona enkele pogingen doen de zuidgrens van de Spaanse Mark uit te breiden. Ook Tortosa zou worden aangevallen en belegerd. In 809 zou de belegering veertig dagen duren, waarna de emir van Cordoba, Abd ar-Rahman II, optrok tegen de belegeraars, met volgens de islamitische historicus Al Maqqari een overwinning als gevolg. De christelijke historicus Astronomus beweert echter dat de sleutels van de stad aan Lodewijk overhandigd werden en hij daarna weer vertrok.

Wat de waarheid is blijft o nbekend. Feit is echter dat tussen ca. 1009 en 1060 en 1081 en 1099 de stad een zelfstandige taifa was, waarna in de jaren 1145 Abd al-Moe'min, leider van de Almohaden, een berber dynastie uit Marokko, onder Tortosa innam. Drie jaar later, op 31 december 1148, kwam de stad vervolgens definitief in christelijke handen. Na een belegering van vijf maanden nam graaf Raymond Berengarius IV van Barcelona met behulp van ridders uit onder meer Genua, Friesland, Vlaanderen en Engeland de stad in. Zo zou het in het vervolg deel uitmaken van het Koninkrijk Aragon.

Een jaar later zoude stad nog door de moslims belegerd worden. Tevergeefs. Zelfs de vrouwen hielpen de stad verdedigen. Dat was aanleiding voor graaf Raymond Berengarius IV om officiëel 'Orden de la Hacha', of de Orde van de Dames van Tortosa in te stellen.

Bezienswaardigheden
- Het kasteel. Dit kasteel werd grotendeels door de Tempeliers gebouwd en is tegenwoordig na een volledige restauratie in gebruik als 'Parador Nacional' (staatshotel). 's Avonds is het prachtig verlicht waardoor het nog verder boven de stad uit lijkt te steken. (zie foto boven)
- Het oude slachthuis 'Escorxador'.
- El barrio judío. Ooit de wijk, waar de Joden woonden.
- Fort Tang.
- De Kathedraal van Santa Maria. Gebouwd tussen de 14de en 17de eeuwt. Het interieur bevat een grote retabel van de Heilige Maagd, een veelluik in polychroom hout (1351); een 15de eeuwse retabel van de Transfiguratie en twee 15de eeuwse stenen preekstoelen. In het 14de eeuwse kloostergang is een 6de eeuwse drietalige steen te bewonderen, gegraveerd met Hebreeuwse, Latijnse en Griekse inscripties. (zie foto hiernaast)
- Het klooster van Santa Clara. Gebouwd in  de 14de eeuw, heeft dit gebouw een mooie gotische kloostergang met bouwkundige gelijkenissen aan andere Catalaanse Franciscaanse kloosters.
- Het Bisschoppelijk paleis. Gebouwd in de 13de-14de eeuw in gotieke stijl. Wat vooral opvalt is de gotische kapel, met een portaal versierd met fijne gekleurde sculpturen. Een meesterwerk!
- Diverse paleizen: Palacio Oriol, Palacio Despuig en Palacio Capmany.